Nainstalujte si:
       

Překlad shimmy


shimmy = košilka (třpytivá); spodní košilka; tančit; kroutit se; tančit shimmy; příčné kmitání; boční kmitání; kmitání; bočné kmitání (kol apod.); chvění řízení; házivost kol; třepetání kola; samobuzené kmitání kola; kmitání kola kolem rejdové osy; vrtět se
kinematic shimmy = kinematické třepetání kola; kinematické shimmy;

Překlad shimmy z webu:
What is a nodger and how do you shimmy it?  Co je to klapáč a jak se dělá čórka?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshine   shipment   shirt   shock   shock absorber   shocked   shoe brake   shook