Nainstalujte si:
       

Překlad shifting


shifting = posunování; posunující se; přesouvání; řazení; přesazování; přeřazení; posun; posouvací; chytrý; posouvání; přechod; přeřaďování; převod; substituce (subjektu práva); úskočný; úskok; změna; řazení převodového stupně; mechanismus řazení; šoupání
compressed-air shifting = řazení stlačeným vzduchem; pneumatické řazení převodových stupňů;
electropneumatic shifting = elektropneumatické řazení; elektropneumatické řazení převodových stupňů;
gear shifting = řazení rychlostí; řazení s předvolbou;

Překlad shifting z webu:
The shifting mesh of blood began to whirl.  Plovoucí skvrna krve začala vířit.
Her damp shifting eyes were utterly human.  Její vlhké mihotavé oči byly dokonale lidské.
Their strategy was shifting progressively.  Jejich strategie se progresivně měnila.
There are shoals and shifting sands for ten leagues.  Na třicet mil odsud jsou mělčiny a pohyblivé písky.
It faded to a rosy, shifting glow.  Ten vzápětí přešel do růžové, měňavé záře.
Then he heard the rumble and shriek of shifting debris.  Vtom uslyšel rachocení a skřípot sunoucích se trosek.
They all began to think in mad terms of shifting realities.  Všichni už začali myslet v bláznivých termínech pokřivené reality.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshifting bar   shifting mechanism   shimmy   shine   shipment   shirt   shock   shock absorber