Nainstalujte si:
       

Překlad shift


shift = posun (též geol.); posunout; posunout se; sunout; změna; posunutí; zlom (geol.); směna (v práci); posunový; zaměnit za; vyměnit si; přesunout; vinout se; měnit; měnit se; střídat; střídat se; přendat (z ruky do ruky); přerovnat; přesadit; protloukat se
arithmetic shift = aritmetický posuv; aritmetický posun;
arithmetical shift = aritmetický posuv; aritmetický posun;
brush shift = natočení kartáčů; posuv kartáčků; posunutí kartáčů;
case shift = přepnutí; přeřazení;
circular shift = cyklický posun;

Překlad shift z webu:
Shift workers.  Pracujeme na směny.
Keith's duty shift would end;  Jeho směna skončí;
Did it likewise shift about?  Byla stejně převrácená?
He felt the wind shift a point and his anxiety increased.  Cítil, že vítr se mění a jeho úzkost vzrostla.
He groped for the stick shift and clutch.  Nahmatal řadicí páku.
How does it feel when you shift from one form to the other?  Jaké to je, když se měníš z jednoho těla do druhého?
Guards were always the most lax when a shift neared its end.  Stráže byly vždycky méně pozorné, když jim končila směna.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshift control   shift lever   shift mechanism   shift rail   shift-by-wire system   shifter   shifting   shifting bar