Nainstalujte si:
       

Překlad shielding


shielding = stínění; stínící; krytí; zakrytí; ochrana; odrušení; ochranný kryt; inverzní oříznutí; odstínění; chránící; ochranný obal; chránění; zastínění; inverzní odřezávání; ochranný úhel
fuel-line shielding = stínění palivového vedení; ochrana palivového vedení;
fuel-pipe shielding = stínění palivového vedení; ochrana palivového vedení;
pipe shielding = stínění trubky; kryt trubky; tepelná izolace trubky;

Překlad shielding z webu:
Your shielding will not go on holding.  Vaše zaštítění nemůže vydržet dlouho.
The ridge offered some shielding and protection.  Skalní hřbet sliboval určitou ochranu a skrýš.
Danyal turned away from them, shielding them from her tears.  Danjal se od nich odvrátila, aby nezahlédly její slzy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshift   shift control   shift lever   shift mechanism   shift rail   shift-by-wire system   shifter   shifting