Nainstalujte si:
       

Překlad shield


shield = štít (též část výzbroje); ochrana (přen.); chránit (4. p.); znak (emblém); emblém; chránítko; stínítko; kryt; krunýř; zástěna; skrývat; odstínění (clona); ochranný štít; záštita; ochránce; ochránit; krýt; zakrývat; stínit; zaštítit; clona; stínění
biological shield = biologický štít; biologická ochrana;
deflector shield = ; ;
earth shield = uzemňovací plášť; uzemňovací drát;
electrostatic shield = elektrické stínění; stínicí elektroda;
eye shield = ochranný štít; oční chránítko;

Překlad shield z webu:
And your shield at full charge.  A svůj štít na plný výkon.
Why don't we shield them?  Proč je nechráníme štíty?
Come home with my shield or on it?  Vrátit se po svých nebo nohama napřed?
Idaho saw no evidence of shield equipment at the sietch.  Idaho neviděl v síči po štítovém vybavení ani stopu.
Two of you toss out your shield generators.  Dva z vás odhodí štítové generátory.
Automatically he threw up his hand to shield his eyes.  Bezděky si zakryl tvář rukama.
Maybe they attract the worms the way a shield does.  Možná že přitahují červy stejným způsobem jako štít.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshielding   shift   shift control   shift lever   shift mechanism   shift rail   shift-by-wire system   shifter