Nainstalujte si:
       

Překlad shelter


shelter = kryt; úkryt; útulek; ochrana; chránítko; záštita; útočiště; okop; zákop; bunkr; chránit; skrývat; budka; krýt; skrývat se; hledat ochranu; domov; bezpečí; ochraňovat; skrýš; tišina; chovat; ukrýt; ochranný přístřešek; přístřešek; výklenek; útulna; bouda
air-raid shelter = kryt protiletecký; protiletecký kryt;
take shelter = ukrýt se; uchýlit se;
taking shelter = schovávající se do úkrytu; schování se do úkrytu;
tax shelter = investice umožňující daňovou úlevu; daňový ráj;

Překlad shelter z webu:
Shelter must be found.  Musím najít nějakou střechu nad hlavou.
The shelter consideration had been decades ahead of its time;  Tato koncepce krytu předstihla svou dobu o desítky let.
It's a shelter for battered women.  Je to útulek pro bité ženy.
It's the worst shelter the city.  Ten bránil tomu, aby tam bylo zvenku vidět.
There was more than shelter inside;  Uvnitř čekalo nejen přístřeší, ale i světlo.
Marvis had been at the shelter for a week.  Marvis bydlel v útulku týden.
They go from kitchen to kitchen, shelter to shelter.  Jdou od vývařovny k vývařovně, od útulku k útulku.
An argument had broken out beneath the shelter of the siegeworks.  Pod krytem obléhacího stroje vypukla hádka.
There was nowhere else to go, no other shelter from the storm.  Nebylo kam jít, neměli jsme jiný úkryt před bouří.
The city is then kind enough to close the shelter when things thaw.  Jakmile začne tát, město je tak laskavé, že útulek zase zavře.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshield   shielding   shift   shift control   shift lever   shift mechanism   shift rail   shift-by-wire system