Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad shelf do češtiny

shelf = police; polička; regál; mělčina; plošina útesu; knihy na polici; pevninský práh; římsa; šelf; zboží na regálu; odkládat; stojan; odkládací police; písčina; plošinka; podstavec; příhrada; přihrádka; rošt (kabelový); skříňka; útes; zářez; policový
continental shelf = kontinentální práh; kontinentální plošina; šelf; kontinentální šelf;
stationary shelf = nepohyblivý regál; pevný regál;
wall shelf = stěnová police; stěnový regál; on the shelf = odložený; put on the shelf = dát stranou;

Příklady překladu slova "shelf" z webu:

Shelf after shelf looked down at him.  Regál za regálem na něj shora upíral oči.
Shelf after shelf looked down at him.  Regál za regálem na něj shora upíral oči.
There is a shelf under the window.  Pod oknem je polička.
It's on the top shelf in my closet.  Leží v horní části mé skříně.
There is nothing on the shelf but a tray.  Polička je prázdná, leží na ní jen malý podnos.
She reached up on to a shelf and produced a tin box.  Sáhla do police a vytáhla plechovou krabici.
The jar of face cream on the shelf above the bed.  Kelímek s krémem na obličej na polici nad postelí.
As if they had been raked off the shelf by a passing hand.  Jako by je nějaká rozmáchnutá ruka strhla z police.
There is less dust in this corner of the shelf than elsewhere.  Na téhle straně police je míň prachu než jinde.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshell   shelter   shield   shielding   shift   shift control   shift lever   shift mechanism