Nainstalujte si:
       

Překlad sheets


sheets = archy; listy; leták; negace logického součinu
stock sheets = volné rozměry; volné míry; blocking of sheets = slepení navrstvených fólií;

Překlad sheets z webu:
The sheets were drenched.  Prostěradla měl docela promočená.
Are the sheets clean?  A povlečení je čisté?
Rain poured in sheets down the windshield.  Na přední sklo se lil déšť v proudech.
There were only two sheets of paper inside.  Uvnitř jsem našel všehovšudy dva listy papíru.
Barr glanced around at the sheets and towels.  Barr se rozhlédl po ručnících a prostěradlech.
The fax buzzed and produced three sheets of paper.  Pak zabzučel fax a vyplivl tři listy papíru.
When he had finished he put the sheets on the table.  Když skončil, položil listy na stůl.
A pleasure, he said as he pulled the sheets over his boxer shorts.  Těší mě, řekl a přitáhl si prostěradlo.
In a moment he was drenched by the falling sheets of rain.  Vmžiku ho zaplavily proudy deště.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshelf   shell   shelter   shield   shielding   shift   shift control   shift lever