Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad several do češtiny

several = několik (2. p.); několikerý; pár; více; různý; vlastní (zvláštní); zvláštní (vlastní); jednotlivý; rozličný; příslušný; osobní; samostatný; oddělený; individuální; nerozdílný; odloučený; separátní; osobní vlastnictví
in several = v několika (6. p.); na několika (6. p.);
of several = z několika (2. p.); několika (2. p.);

Příklady překladu slova "several" z webu:

Several coins.  Několik mincí.
Oh, several reasons.  No, důvodů je víc.
I've got several ideas.  Mám jich hned několik.
And do that several times.  A udělat to několikrát.
Sophie was silent for several seconds.  Sophie chvilinku mlčela.
The second film is in several segments.  Druhý film má několik částí.
I have not seen her in several years.  Neviděl jsem ji několik let.
It could have been any one of several things.  Mohla to být některá ze spousty věcí.
He ran a finger down a row of several dozen books.  Přejel prstem po hřbetech desítek knih.
The preparation of the ship took the space of several days.  Příprava lodi trvala několik dnů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorseverally   severe   severe injury   sewage   sewage plant   sewer   sextant   shackle