Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad setup do češtiny

setup = nastavení (počítačově); držení těla; zdatnost; dispozice; situace; projekt; plán; náčiní; nástroje; seřízení; scéna; rozsazení; struktura; složení; organizace; uspořádání; výprava; nastavit; setup; odstup černé (na obrazovce); okolnost; příprava
page setup = nastavení stránky; nastavení formátu stránky;
single setup = krokovací; krokování; metoda ručních krokových operací;
suspension setup = nastavení zavěšení; nastavení zavěšení kola; seřízení zavěšení; seřízení zavěšení kola;

Příklady překladu slova "setup" z webu:

This setup was supposed to be invasionproof.  Tento systém měl být nedobytný.
Like all government computers, the computer setup was selfcontained;  Jako u všech vládních počítačů jsou i všechny tyto nezávislé;
I rode on here alone just to check the setup before contact is made.  Zajel jsem sem sám, abych to tu zkontroloval, než se setkáte.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorseveral   severally   severe   severe injury   sewage   sewage plant   sewer   sextant