Nainstalujte si:
       

Překlad settling


settling = usazování; usazovací; zúčtování na burze; vyrovná se; urovnání; sedimentace; napravení; klesání půdy; sedimentující; sednutí; sesedání; zúčtování; clearing (na burze); kal; likvidace; likvidační; osada; sazenice; sedlina; vyřízení; usazenina; čeřící
free settling = volná sedimentace; prostá sedimentace;

Překlad settling z webu:
He's just settling in.  V té době se zapracovával v nové funkci.
The pigs were settling in now, dragging things away.  Prasata se už trochu uklidnila, cupovala maso po celé ohradě.
Scar tissue was already settling into permanent crinkles.  Jizvy tu již vytvořily trvalé vrásky.
The dreamlike quality of the evening was settling around him again.  Uvědomil si podivnou nereálnost celého večera.
He was beyond tiredness now, a mortal weariness settling on him.  Teď už nebyl jen unavený, byl k smrti vyčerpaný.
His hands were raised, and he seemed to be settling his necktie.  Zvedl ruce a zdálo se, že si upravuje vázanku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsettling time   setup   several   severally   severe   severe injury   sewage   sewage plant