Nainstalujte si:
       

Překlad settling time


settling time = doba regulace; doba ustálení; usazovací rychlost
head settling time = doba usazení hlavy; doba uklidnění hlavičky (diskové mechaniky);




setup   several   severally   severe   severe injury   sewage   sewage plant   sewer