Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad settlements do češtiny

settlements = osídlení; dohody; kolonizace; úhrady; osadník
ancient settlements = starověké osady; starověké sídliště; right to separate settlements = právo na oddělené vyrovnání;

Příklady překladu slova "settlements" z webu:

Mind you, they don't come that close to settlements any more.  Abys věděl, už dávno nechodí k lidským obydlím, jak to dělali dříve.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsettling   settling time   setup   several   severally   severe   severe injury   sewage