Nainstalujte si:
       

Překlad settlement


settlement = osídlení; dohoda; osada; usazení; vyrovnání (účtu); urovnání (úprava); sedlina (kal); úprava (urovnání); kolonie (osada); uspořádání; sesedání (půdy, zdiva); kal; úmluva; smlouva o převodu (majetku); sedání zeminy; osídlování; kolonizace; sídlo; řád
amicable settlement = smírné narovnání; přátelská dohoda;
back settlement = nejzazší osídlení; zapadákov;
cash settlement = hotovostní vyrovnání; hotově; výplata v hotovosti; úhrada v hotovosti;
consolidation settlement = dlouhodobé sedání;

Překlad settlement z webu:
The settlement had given him little comfort.  Dohoda mu valnou úlevu nepřinesla.
Establish the settlement and come back for the others.  Založíme osadu a vrátíme se pro ostatní.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsettlements   settling   settling time   setup   several   severally   severe   severe injury