Nainstalujte si:
       

Překlad settled


settled = urovnaný; vyrovnal se; urovnal se; vyrovnaný; vyřízený (urovnaný); pevný; dokázaný; jasný; hotový; stále pěkný; trvalý; zastavěný; obydlený; ustálený; usedlý; urovnán; usazený; osídlený; uhrazený; zaplacený; stálý; vyhraněný (ustálený); splacený; slehlý
account settled = vyrovnaný účet; zaplacený účet;
claims settled = vyřízené; likvidované škody;

Překlad settled z webu:
That settled it.  To rozhodlo.
Reality slowly settled in.  Pomalu začalo všem svítat.
It came and settled uneasily with him.  Niunův dus.
Oliphant climbed in and settled himself.  Oliphant vlezl dovnitř a pohodlně se usadil.
In back, the ride had settled down.  Vzadu už byl klid.
I have to get my relief settled in.  Vyřídil jsem si propuštění.
Good afternoon, he said gruffly as he settled into place.  Dobré odpoledne, zabručel nevrle, když usedal.
The alcohol had calmed her, and the shrimp settled her.  Alkohol ji uklidnil a žaludek se po garnátech usadil.
Well, maybe not a hedgehog, he said after he'd settled down again.  No, ježek zase ne, pokračoval, když se opět uklidnil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsettlement   settlements   settling   settling time   setup   several   severally   severe