Nainstalujte si:
       

Překlad setting


setting = nastavení (2. p., přístroje); nastavovací; soubor; sázení; seřízení (přístroje); uspořádání; zhudebnění; výprava (div.); kladení; sazba (polygr.); rozvádění (pily); západ (slunce); lůžko (drahokamu); prostředí; scenérie (prostředí); příbor (jídelní)
angular setting = úhlové nastavení; šikmé nastavení;
boiler setting = obezdívka kotle; základy kotle;
cement setting = tuhnutí cementu; tuhnutí cementové směsi;
coincidence setting = nastavení koincidence; nastavování koincidence; nastavení proudu;

Překlad setting z webu:
Setting the cases down, the man jumped toward the raft.  Když muž položil kufry, skočil směrem ke člunu.
This setting is for home.  Tohle nastavení je domů.
Fatigue was setting in.  Začínali pociťovat únavu.
All this needed setting down:  Tohle všechno bylo třeba zachytit na papír:
What if he was setting me up?  Co když je to léčka?
It flies around the city setting fire to people.  Lítá nad městem a podpaluje lidi.
It will be hard, he said, setting down his cup.  Bude to těžké, řekl a položil šálek.
Desai did so from the other side, setting a hand upon his shoulder;  Desai udělal totéž z druhé strany a položil mu ruku na rameno.
Those colours were intrinsic, not borrowed from the setting sun.  Ty barvy byly pravé, nikoli vypůjčené od zapadajícího slunce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsetting up   settled   settlement   settlements   settling   settling time   setup   several