Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad setting up do češtiny

setting up = nastavení (2. p.); usazování; temování; etablující; zřizování; hodnota nastavení
be setting up = připravovat; nastavovat;

Příklady překladu slova "setting up" z webu:

We're setting up a special rescue service.  Zřizujeme speciální záchranářskou službu.
What we're setting up will go all right for a month or two.  To, co dáváme dohromady, půjde dobře tak měsíc nebo dva.
The men went immediately to work setting up the van.  Muži se hned dali do práce na voze.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsettled   settlement   settlements   settling   settling time   setup   several   severally