Nainstalujte si:
       

Překlad setoff


setoff = kontrast; ozdoba; vyrovnání; protiváha; kompenzace; ornament; sleva; srážka; dren (vlákno, žíně zavedená pod kůži)
payment by setoff = placení kompenzací;
setter   setting   setting up   settled   settlement   settlements   settling   settling time