Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad set to do češtiny

set to = dát se do; dát se do toho (do práce, do jídla); pustit se do sebe (dát se do sebe); přičinit k; vsadit na; nasadit na; zasadit na; přikládat; hádat se; nastavit na; věnovat se (3. p.); začít; zhudebnit
be set to = být nastavený na; chystat se (udělat);

Příklady překladu slova "set to" z webu:

It's set to get you home.  Je nastavenej na cestu domů.
Everything was set to go ...  Všechno bylo připraveno...
Got your phazer set to stun, do you?  Máš ten svůj přístroj nastavený na maximum?
That's why we were set to make a killing when they lost.  Proto jsme si připravili pořádnou trefu, když by prohráli.
He had to wait for the set to warm up.  Musel chvilku čekat, až se přístroj nahřál.
It seemed there that day a slave had been set to kill you.  Tehdy to vypadalo, že poslali otroka, aby tě zabil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorset trigger   set up   set-up   setoff   setter   setting   setting up   settled