Nainstalujte si:
       

Překlad session


session = sezení (porada); zasedání; sekce; porada (sezení); schůze (sezení); semestr (pololetí
batch session = dávková relace; relace v dávkách;
closed session = zasedání s vyloučením veřejnosti; neveřejná schůze; neveřejné jednání; neveřejné zasedání; uzavřené zasedání;
full session = plenární zasedání; úplné zasedání; pořádat schůzi;

Překlad session z webu:
The session was over.  Sezení se rozešlo.
The strategy session was brief.  Strategická porada byla krátká.
What else could the session be about but me?  O čem jiném kromě mě se může subkomise radit?
Twentysix clients passed through our session before noon.  Do oběda prošlo našima rukama šestadvacet klientů.
Mel remembered the details of the session clearly.  Mel si přesně pamatoval všechny podrobnosti schůze.
Sunday was the normal day for the political awareness session at sea.  Na moři byla neděle obvyklým dnem pro politické školení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorset by   set spring   set to   set trigger   set up   set-up   setoff   setter