Nainstalujte si:
       

Překlad servo


servo = servopohon; servomechanizmus; posilovač; výkonný člen servomechanismu; servomotor; servo (servilní); servosystém; servobrzda
compressed-air servo = pneumatický posilovač; tlakovzdušný posilovač;
vacuum servo = servomotor vakua; podtlakový posilovač;

Překlad servo z webu:
Servos everywhere.  Všude jsou serva.
Huge, whining servomechanisms turning in the dark, in the night.  Nocí se otáčí obrovské kvílející servomechanismy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorservo unit   session   set by   set spring   set to   set trigger   set up   set-up