Nainstalujte si:
       

Překlad servo unit


servo unit = podtlakový zesilovač (brzd); posilovač; servomechanizmus; servomechanismus; brzda s posilovačem
air-operated brake servo unit = pneumatický posilovač;
session   set by   set spring   set to   set trigger   set up   set-up   setoff