Nainstalujte si:
       

Překlad servitude


servitude = otroctví; nevolnictví; zotročení; poroba; útlak; služebnost; poddanství; nucené práce; reálné břemeno; otrocký; otročení; právo průchodu
involuntary servitude = nevolnictví; nedobrovolná nucená práce;
penal servitude = trest žaláře; káznice (trest); trest káznice; těžký žalář; odsouzení k nuceným pracím;
servo   servo unit   session   set by   set spring   set to   set trigger   set up