Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad services do češtiny

services = služby; branná moc; domovní instalace; obsluha; technické zařízení budovy; údržba a opravy; terciární sektor; hospodářský úsek
commercial services = radiokomunikační služby; komerční služby;
direct services = sektor služeb; služby;
emergency services = pohotovost; pohotovostní služby; pohotovostní oddíly;
financial services = peněžní služby; finanční služby; správa sítě;

Příklady překladu slova "services" z webu:

Services were tomorrow on campus.  Obřad je zítra na univerzitě.
Our services are anonymous.  Naše služby jsou anonymní.
Will you accept my services for this expedition?  Přijmete mé služby pro tuto expedici?
Even the people performing festal services were his friends.  Dokonce i obsluhující personál patřil k jeho přátelům.
Any message for you would be handwritten in our services department.  Jakýkoli vzkaz by byl zaznamenán na našem oddělení služeb.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorservicing   servitude   servo   servo unit   session   set by   set spring   set to