Nainstalujte si:
       

Překlad serviceable


serviceable = obsluhovatelný; použitelný; prospěšný; užitečný; upotřebitelný; schopný provozu; úslužný; trvanlivý; štrapáční (boty ap.); vhodný; praktický; pevný; solidní; účelný; komfortní; ochotný; provozuschopný; výkonný; provozně způsobilý; připravený k provozu


Překlad serviceable z webu:
It made a serviceable mask.  Byla z toho docela slušná maska.
No we've had a perfectly serviceable causeway for two centuries.  Ne už dvě stě let nám perfektně slouží estakáda.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorservices   servicing   servitude   servo   servo unit   session   set by   set spring