Nainstalujte si:
       

Překlad service brake


service brake = nožní brzda; provozní brzda; porucha jednoho brzdového okruhu
continuous service brake = retardér; odlehčovací brzda; electric continuous service brake = elektrický retardér;
service charge   service man   serviceable   services   servicing   servitude   servo   servo unit