Nainstalujte si:
       

Překlad served


served = sloužil (3. p.); servíroval (3. p., 4. p.); byl ve vězení; servírovaný (3. p., 4. p.); server (internet)
were served = byli podávaní; byli obslouženi;

Překlad served z webu:
Served her right.  To jí patřilo.
It served them well.  Posloužilo jim dobře.
And he served coffee.  A nabízel kávu.
We no longer served regul;  Nesloužili jsme už regulům;
Yes, but they haven't served me.  Ano, ale nedoručili mi ji.
And he was welcomed and served sake.  Nato ho uvítala a nabídla mu sake.
Nor was the child much better served by her gift.  Ani samo dítě nemělo ze svého nadání užitek.
He was 26 years old and had served i6 months on remand.  Bylo mu 26 a byl už 16 měsíců ve vazbě.
Each day, near noon, our single meal was served to us.  Každý den kolem poledne nám podávali jednoduché jídlo.
She sat down at her place and her mother served her silently.  Sedla si na místo a matka před ni mlčky postavila jídlo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorserver   service   service board   service brake   service charge   service man   serviceable   services