Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad serpent do češtiny

serpent = had; hadí; vlnitý
sea serpent = vodnář; mořský had;

Příklady překladu slova "serpent" z webu:

A serpent lunged, the great mouth snapping shut.  Had sklonil hlavu a velké čelisti se zavřely.
There was a serpent with the face of a child.  Byl tu had s dětskou hlavou.
He glanced down to see a white serpent slithering over his boot.  Podíval se dolů a viděl, jak se mu přes botu plazí bílý had.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorservant   served   server   service   service board   service brake   service charge   service man