Nainstalujte si:
       

Překlad sermon


sermon = kázání; promluva (kázání); kázat; řečnit (přen.); řeč; kázat
funeral sermon = pohřební řeč; smuteční proslov;

Překlad sermon z webu:
That's today's sermon, is it?  To má bejt dnešní kázání, jo?
For her, this was virtually a sermonat least a speech.  Od ní to bylo skoro kázání, nebo přinejmenším projev.
I shall use it in one of my sermons.  Použiju to v některém kázání.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorserpent   servant   served   server   service   service board   service brake   service charge