Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad serious do češtiny

serious = vážný; opravdový (vážný); skutečný; náruživý; střídmý; decentní; seriózní; důležitý; značný; podstatný; nebezpečný; kritický; střízlivý; těžký; upřímný; závažný; solidní; těžká nehoda
be serious = být vážný; být seriózní; myslet to vážně; myslet to opravdově (vážně); mluvit vážně (doopravdy);
I'm serious = myslím to vážně; mluvím vážně;

Příklady překladu slova "serious" z webu:

Serious sky:  Vážná obloha:
A serious fire?  Je to vážné?
They're not serious either?  To je taky legrace?
No, he said serious now.  Ne, řekl ted'už vážně.
Then her tone grew serious again.  Potom znovu zvážněla.
It had not been a serious affair;  Nebyl to žádný vážný vztah;
He thinks you could be in serious danger.  Myslí si, že jsi ve vážném nebezpečí.
I had no idea it would cause serious burns.  Nastala pauza.
Whoever got to use it must have some serious juice.  Ten, kdo se k němu dostal, musí sedět hodně vysoko.
It was interrupted by the captain, in a more serious vein.  Přerušila jej kapitánka ve vážnějším duchu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorserjeant   sermon   serpent   servant   served   server   service   service board