Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad series do češtiny

series = sada; sled; oddělení; edice; kategorie; oddíl; sériový; skupina; zapojení za sebou; seriál; souvrství; posloupnost; vlnovodový přechod tvaru T
aliphatic series = mastná řada; alifatická řada;
alternating series = alternující řada; střídavá řada;
arithmetic series = řada aritmetická (pl.); aritmetická řada;
book series = ediční řada; nakladatelská sbírka; knižní edice; rozpadová řada;

Příklady překladu slova "series" z webu:

Series of numerical records.  Série číselných záznamů.
A series of doors opened off the hallway.  Ricky dveře otevřel.
The endless series of shocks had left her drained and stunned.  Dlouhá řada šoků ji vyčerpala a ochromila.
There was a series of gasps.  Ozvala se řada zalapání po dechu.
Laney clicked through a series of images:  Laney se probíral řadou obrázků:
Equally as bizarre was the series of numbers.  Stejně bizarně vyhlížela i řada čísel.
It might be a wholly unrelated series of events.  Může to být řetěz událostí bez jakéhokoliv spojení.
Well, not so much shadows, more a series of silhouettes.  Nebyly to vlastně ani stíny, spíše řada siluet.
What had gone before could have been a series of accidents;  To, co se stalo až dosud, mohla být série nehod;
There was just one scream, followed by a prolonged series of whimpers.  Zaznělo jen jediné zaječení, ale po něm dlouhá série kňučivých zvuků.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorserious   serjeant   sermon   serpent   servant   served   server   service