Nainstalujte si:
       

Překlad serie


serie = typová řada; řada; sada
advertisement serie = série inzerátů; inzertní série;

Překlad serie z webu:
Series of numerical records.  Série číselných záznamů.
A series of doors opened off the hallway.  Ricky dveře otevřel.
There's a series:  Je jich celá řada:
There was a series of gasps.  Ozvala se řada zalapání po dechu.
Laney clicked through a series of images:  Laney se probíral řadou obrázků:
Equally as bizarre was the series of numbers.  Stejně bizarně vyhlížela i řada čísel.
The report's obviously one of a series.  Tahle zpráva je zjevně jednou z celé řady.
Well, not so much shadows, more a series of silhouettes.  Nebyly to vlastně ani stíny, spíše řada siluet.
What had gone before could have been a series of accidents;  To, co se stalo až dosud, mohla být série nehod;
It's a lot easier to handle than the 1200 series.  Práce s nimi je snadnější než s těmi ze série 1200.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorseries   serious   serjeant   sermon   serpent   servant   served   server