Nainstalujte si:
       

Překlad sequence


sequence = sekvence; sled (pořadí); pořadí; postup; následnost; souslednost (jaz.); posloupnost (mat.); souvislost; scéna; úryvek; epizoda; následek; důsledek; seřadit; plynulost; návaznost; řada; sekvenční; uspořádat; zřetězení; číselné uspořádání; postupný
abort sequence = přerušovací sled; sled nenormálního ukončení;
calling sequence = volací posloupnost; vyvolávací posloupnost;
chronological sequence = chronologický sled; chronologické pořadí;
crop sequence = článek osevního postupu; sled plodin;

Překlad sequence z webu:
Pumping sequence concluded.  Odčerpávání ukončeno.
Message 8964 sequence 2.  Relace 8964, sekvence 2.
Now, we know the sequence of amino acids that make up hemoglobin.  Dál, sekvenci aminokyselin, z nichž se hemoglobin utváří, známe.
I'm going to run a sequence by you.  S tvou pomocí něco provedu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsergeant   seriatim   serie   series   serious   serjeant   sermon   serpent