Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad separate do češtiny

separate = oddělit (4. p.); separátní (samostatný); oddělený; samostatný; oddělovat (4. p.); oddělit se; izolovaný; zvláštní; separát; dělit; odloučit; separovat; odloučit se; jednotlivý; kostým (dámský); rozloučit; rozloučit se; oddělovat se; odloučený; různý

Příklady překladu slova "separate" z webu:

Three separate imprints of the halfcoin had been pressed into it.  Byly v něm tři otisky poloviny mince.
We're a separate country.  My jsme samostatná země.
They were in separate cells?  Byli v oddělených celách?
Lots of people have separate rooms.  Spousta lidí má oddělené ložnice.
You want them as a separate agreement?  Chceš to udělat jako zvláštní dohodu?
He put each set into a separate envelope and sealed them.  Každý soubor vložil do obálky a zapečetil.
And then they parted and went their separate ways.  A potom se rozloučili a každý z nich šel svou cestou.
They parted at the stairs and made their separate ways.  Rozešli se u schodů a vydali se každý jinam.
The garden and the stables of course have a separate staff.  O zahradu a stáje ovšem pečuje zvláštní štáb lidí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorseparation   separator   septum   sequel   sequence   sergeant   seriatim   serie