Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sentence do češtiny

sentence = věta; rozsudek; pořadí; trest (vyřčený); průpověď (větou); rčení; odsoudit; vynést rozsudek; ortel (rozsudek); přísloví; pořekadlo; soud (úsudek, zast.); posloupnost; seřadit; řadit; aforismus; citát; perioda; větný (jazykově); výrok; sled; příkaz
appropriate sentence = přiměřený trest; přiměřený rozsudek;
arbitration sentence = rozhodčí výrok; výrok rozhodčího soudu;
capital sentence = rozsudek smrti; odsouzení k trestu smrti;
complex sentence = souvětí podřadné; perioda; podřadné souvětí; ;

Příklady překladu slova "sentence" z webu:

Sentence to be carried out within the hour.  Rozsudek bude vykonán do hodiny.
You sentence your son to death.  Odsuzujete svého syna k smrti.
Take this sentence off my head.  Byli sami.
He left the sentence incomplete.  Větu nedokončil.
How can this man sentence me to die?  Jak mne může tenhle člověk odsoudit k smrti?
I can't do a life sentence in here.  To nemůžu zvládnout, zůstat tady na doživotí.
Do you have anything to say before sentence is carried out?  Chcete ještě něco říci, než bude rozsudek vykonán?
Doe, do you have anything to say before sentence is passed?  Nechtěl a na obličeji měl pobavený, nevěřícný úsměšek.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsentenced   sentinel   sentry   separate   separation   separator   septum   sequel