Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sent to do češtiny

sent to = poslal (3. p.); poslaný (3. p.); poslán (3. p.); věta
be sent to = být poslaný (3. p.); být poslaný do (2. p.); být poslán (3. p.);

Příklady překladu slova "sent to" z webu:

I was sent to get him.  Poslali mě pro něj.
She had you sent to me?  To ona mi vás dala poslat?
The men were being sent to some special roomfor cigars.  Všechny muže odeslali do jakési zvláštní místnosti - pro doutníky.
There will be no mighty warriors sent to kill me?  Takže nikdo nevyšle mocné bojovníky, aby mě zabili?
The admiral lifted a phone and ordered refreshments sent to them.  Admirál zvedl telefon a přikázal přinést občerstvení.
We were called out, one at a time, and sent to our assigned places.  Jednoho po druhém nás vyvolali a rozeslali na určená stanoviště.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsentence   sentenced   sentinel   sentry   separate   separation   separator   septum