Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sensitive do češtiny

sensitive = citlivý (na něco); přecitlivělý; senzitivní; vnímavý; nedůtklivý; alergický; delikátní; choulostivý; lítostivý; citelný; citový; jemný; popudlivý; smyslový; utajovaný; dráždivý; útlocitný; samolepicí; citlivý výškoměr
case sensitive = citlivý na velikost písma; rozlišování písmen;

Příklady překladu slova "sensitive" z webu:

Ordway, sensitive to atmosphere, stood hesitantly.  Cindy na něho pohlédla a pak odvrátila oči, aniž odvětila.
They get sensitive about that sort of thing.  Na tyhlety věci jsou oni citliví.
On to less sensitive matters.  Přejde k méně citlivým věcem.
Kay searched for less sensitive areas.  Kay hledala méně citlivé téma.
Which has made it very sensitive to scrutiny.  Takže je dost citlivý na podrobnější zkou-mání.
Hidden in the end was a highly sensitive microphone.  Na konci byl skrytý vysoce citlivý mikrofon.
When she spoke, her lips moved against the most sensitive part of me.  Když promluvila, rty se jí pohybovaly na mé nejcitlivější části.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsensitivity   sensor   sent to   sentence   sentenced   sentinel   sentry   separate