Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sensing do češtiny

sensing = snímání; snímaný; cítící (tušit); snímací; ohmatávání; detekce; zaznamenávání; zjištění; snímač
brush sensing = elektrické snímání; snímání kartáči;
driving-torque sensing = určení hnacího momentu; měření hnacího momentu;
engine-rpm sensing = měření otáček motoru; snímání otáček motoru;
engine-speed sensing = měření otáček motoru;

Příklady překladu slova "sensing" z webu:

Sensing her presence, the beast had calmed.  Když zvíře vycítilo její přítomnost, uklidnilo se.
Blackthorne stopped, sensing a trap.  Blackthorne se zastavil, větřil léčku.
Jessica rubbed her forehead, sensing her own fatigue.  Jessica si otřela čelo, cítila, že je unavena.
Confused, he read it again, sensing something had gone terribly wrong.  Zmateně ho přečetl znovu a pochopil, že někde se stala chyba.
She glanced back at the basin, sensing the coolness.  Vzadu v jeskyni se rozsvítila jedna iluminační koule.
He kissed her neck and tried again, sensing her want.  Nejdřív polibek, potom počkám!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsensing device   sensitive   sensitivity   sensor   sent to   sentence   sentenced   sentinel