Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sensible do češtiny

sensible = rozumný; vnímatelný; senzuální; inteligentní; vnímavý; citlivý; moudrý; praktický; účelný; vnímatelný smysly; smyslový; jasný; zřetelný; značný; uvědomující si; citelný; patrný; soudný; zřejmý; při smyslech; prozíravý; uvážlivý; rozumnost

Příklady překladu slova "sensible" z webu:

Very sensible of her.  To je velice smysluplné.
That seemed sensible enough.  To se mu zdálo dost rozumné.
He's just being sensible and staying under cover.  Jen je prostě rozumný a čeká někde v úkrytu.
That would be the sensible thing.  To vypadá rozumně.
No one's been able to think of a sensible reason.  Nikdo nebyl schopný vymyslet nějaký rozumný důvod.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsensing   sensing device   sensitive   sensitivity   sensor   sent to   sentence   sentenced