Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sense do češtiny

sense = smysl; zdravý rozum; smyslový; tušit; vědomí; význam; cit; pocit; nálada davu; cítit (tušit); důvtip; inteligence; pochopení; dojem; tušení; intuice; vycítit; uvědomit si; rozumět; pochopit; obsah; zvětřit; rozum; vytušit; snímat; ohmatávat; směr; čtecí
carrier sense = detekce nosné vlny; detekce vysílání;
common sense = zdravý rozum; prostý rozum; selský rozum; zdravý selský rozum;
make sense = dávat smysl; být srozumitelný; mít smysl; být rozumný; in every sense = v každém ohledu;

Příklady překladu slova "sense" z webu:

There's sense in that.  Na tom něco je.
Do you sense anything?  Cítíš něco?
That made no sense at all.  To vůbec nedávalo smysl.
How do we make sense of it?  Jak se v tomhle vyznáme?
Then a bolt of good sense struck him.  Pak se mu vrátil zdravý rozum.
Is any of this making any sense to you?  Dává ti to nějaký smysl?
Makes a hell of a lot of sense to me.  Sakramentsky dobře tomu rozumím.
Once he had committed himself, he had no sense of fear;  Jakmile se odhodlal, už neměl strach;
Unless it be that the gods have a grim sense of humour.  Leda by bohové měli smysl pro černej humor.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsensibility   sensible   sensing   sensing device   sensitive   sensitivity   sensor   sent to