Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sensation do češtiny

sensation = pocit; vnímání; cit; rozruch; senzace; vzrušení; vjem; čití (vnímání); počitek; dojem; zdání; cítění; pohnutí; smyslové vnímání; pocitový; hladina akustického vjemu
cause a sensation = způsobit senzaci;

Příklady překladu slova "sensation" z webu:

The sensation did not recur.  Tíseň ho neopouštěla.
A tingling sensation seeped through his limbs.  Zabrněly ho končetiny.
Not a pleasant sensation at all.  Nepříjemný pocit.
It was a strange, hot sensation in his head.  Byl to podivný, pálivý pocit, který cítil vzadu v hlavě.
Yes, that was a very rare sensation indeed.  Opravdu to byl velice krásný pocit.
I was conscious of much the same sensation myself.  Já sám jsem měl tentýž dojem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsense   sensibility   sensible   sensing   sensing device   sensitive   sensitivity   sensor