Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sending do češtiny

sending = posílání (2. p.); poslání (2. p.); posílající (4. p.); odeslání (2. p.); zasílání; zásilka; zasílající; kývání lodi; odesílání; vysílání; výchozí; vysílací; vysílající; zaslání; vyslání; zasílací; příkazce; odesílající; napájená strana

Příklady překladu slova "sending" z webu:

Sending them money obviously only drew attention to yourself.  Když jim člověk posílá peníze, jen na sebe zbytečně upozorňuje.
I'm sending in our troops.  Posílám tam naše jednotky.
They were sending a message.  Je to vzkaz a upozornění.
Why are you sending it away from me?  Proč ji posíláte ode mě pryč?
He pushed a button, sending the image to the printer.  Stiskl tlačítko a odeslal seznam na tiskárnu.
It was another case of sending a message.  Byl to další způsob, jak vyslat upozornění.
And what is the use of sending a hobbit!  Co si teď počneme?
But sense or not, that thought was sending him to hell.  Ale smysl sem, smysl tam, tyhle myšlenky ho předurčovaly peklu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsending out   sensation   sense   sensibility   sensible   sensing   sensing device   sensitive