Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sender do češtiny

sender = odesílatel; vysílačka; zasílatel; vysílač (rádiový); adresant; odesilatel; čidlo; odchozí registr; rádiový vysílač; vysílající; snímač; původce; odesílatelský; vysílací; podatel; adresantka; registr; rozesilatel; rozesílatel; podavatel; vysilač
fuel-level sender = snímač hladiny paliva; snímač zásoby paliva;

Příklady překladu slova "sender" z webu:

Have you informed the sender?  Uvědomil jste o tom odesílatele?
The operator clicked on the sender.  Operátor zapnul pňjem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsending   sending out   sensation   sense   sensibility   sensible   sensing   sensing device