Nainstalujte si:
       

Překlad selector


selector = selektor (telefonické zařízení); volič; řadicí palec; výběrový; řadicí páka; páka řazení převodových stupňů; palec řadicího mechanismu; volicí páka (automatické převodovky); volič převodového stupně (automatické převodovky); selektorový; přepínač
additional selector = přídavný selektor; přídavný volič;
central selector = středová volicí páka; volicí páka na středové konzole;
channel selector = volič kanálu; přepínač kanálu; kanálový volič;
code selector = směrový volič; selektor znaků;

Překlad selector z webu:
His selector switch was on the singleshot position.  Volič byl nastaven na jednotlivé výstřely.
A touchcontrol channel selector was provided for the hungry viewer.  Pro hladové diváky byl k dispozici ruční volič kanálů.
A discontinuous flood of images as the selector cycled.  Nesouvislý proud obrazů podle příkazů zacykleného selektoru.
The chief engineer tapped the underside of the selector dial.  Hlavní inženýr poklepal na spodní stranu číselníku selektoru.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorselector control   selector lever   selector shaft   selector switch   self-defence