Nainstalujte si:
       

Překlad selector switch


selector switch = několikapolohový přepínač; volicí přepínač; volicí spínač; výkonový přepínač; přepínač; přepínací ventil
patient selector switch = přepínač pacientů; volič pacientů;

Překlad selector switch z webu:
His selector switch was on the singleshot position.  Volič byl nastaven na jednotlivé výstřely.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorself-defence   self-determination   self-interest   self-locking   self-sufficiency   seller   selling   semantics