Nainstalujte si:
       

Překlad selector shaft


selector shaft = řadicí tyč; zasouvací tyč; řadicí hřídel; hřídel řazení převodových stupňů; řadicí vřeteno; vřeteno řazení převodových stupňů; několikapolohový přepínač
sliding selector shaft = řadicí tyč; zasouvací tyč; řadicí kolejnice;
selector switch   self-defence   self-determination   self-interest   self-locking