Nainstalujte si:
       

Překlad selector lever


selector lever = páka připojení pohonu na čtyři kola; volicí páka samočinné převodovky; zasouvací tyč; řadicí páka; páka řazení mechanické převodovky; volicí páka automatické převodovky; tyče a páky řazení
gear selector lever = volicí páka automatické převodovky; volič převodového stupně;
selector shaft   selector switch   self-defence   self-determination   self-interest