Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad segregation do češtiny

segregation = segregace (odměšování); oddělení; vyloučení; odloučení; odlišné zacházení (s jinou rasou); odměšování; oddělování; izolování (přepážkami); apartheid; nerovnoprávnost; vycezování; likvace; rozměšování; izolace; hnízdo (v betonové směsi); rozštěpení
de jure segregation = segregace umožněná zákonem;

Příklady překladu slova "segregation" z webu:

They had split themselves into two groups in unconscious segregation.  Ti se podvědomě rozdělili do dvou oddělených skupin.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorseine   seisin   seizing   seizure   seldom   selected   selection   selectivity