Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad segment do češtiny

segment = segment; část; díl; dílek; odřezek; výsek (úseč); sekce; sektor; úsek; úseč; dělit na úseky (segmentovat); dělit se na úseky (segmentovat); rozdělit na úseky (segmentovat); rozdělit se na úseky (segmentovat); množit se dělením; odvětví; výseč; lamela
active segment = aktivovaný segment; činný blok paměti;
array segment = segment pole; úsek pole;
dislocation segment = dislokační úsek; úsek dislokace;

Příklady překladu slova "segment" z webu:

Everything came in segments, weird wieners on a poison string.  Všechno bylo útržkovité jako přízračné buřty na jedovaté niti.
Only the bottom three abdominal segments are free.  Dole jsou volné tři abdominální články.
The second film is in several segments.  Druhý film má několik částí.
Clots of dry clay clung to the segments of its massive steel treads.  Na masivních ocelových kolech byly zaschlé kusy lepidla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsegregation   seine   seisin   seizing   seizure   seldom   selected   selection