Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad seepage do češtiny

seepage = průsak; prosakování; vyvěrání; perkolace; vsakování; filtrace; hydraulická vodivost půdy; vsak; filtrování; pronikání; netěsné místo; prosáknutí; infiltrace; vsakovaní; odsakování; vytékání; unikání; přirozený výron; dráha prosakující kapaliny
influent seepage = prosakování z řeky; prosakování;
security seepage = netěsné místo; průsak;

Příklady překladu slova "seepage" z webu:

You've got shocking seepage around the seating.  Všecky sedla vymačkaný a všude to strašlivě kape kolem těsnění.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsegment   segregation   seine   seisin   seizing   seizure   seldom   selected